English Slovensky
Ferovopark

Projekt

 • 2 sklady o celkovej veľkosti 50 198 m2
 • Konštrukcia vysokého štandardu s vybavením
 • Široký výber plochy priestorov od 3 000 m² do 50 000 m²
 • Možnosť prispôsobenia a rozšírenia priestoru
 • Priestory vhodné na skladovanie, logistiku a ľahký priemysel / montáž

Lokalita


PARK FEROVO sa nachádza v meste Vranov nad Topľou a rozprestiera sa na ploche 113 423 m2 bezprostredne pri ceste I. triedy č.18.

Dostupnosť


Jeho skvelá poloha umožňuje blízke spojenie so susednými krajinami: Ukrajina (68 km), Poľsko (80 km), Rakúsko (430 km), Maďarsko (60 km).

Mesto


Vranov nad Topľou je okresné mesto s 23 000 obyvateľmi. Celý okres má 81 000 obyvateľov.

Lokalita

FEROVOPARK - Nové miesto pre vaše priemyselné a obchodné aktivity

 • FEROVOPARK sa nachádza v meste Vranov nad Topľou a rozprestiera sa na ploche 113 423 m² priamo pri ceste I. triedy č.18.
 • Vranov nad Topľou je okresné mesto s 23 000 obyvateľmi.
 • Celý okres má 81 000 obyvateľov.
  • Jeho skvelá poloha umožňuje blízke spojenie so susednými krajinami: Ukrajina (68 km), Poľsko (80 km), Rakúsko (430 km), Maďarsko (60 km). Najbližší vjazd na diaľnicu D1 je 30 km (Bidovce).
  • Mesto je železničné spojenie – smer Prešov – Vranov nad Topľu – Humenné.
  • Najbližšie letisko je v Košiciach (60 km).

Technický štandard

Kancelárie

 • Dvojpodlažné kancelárie v sklade. Flexibilný pôdorys s adekvátnymi sociálnymi priestormi
 • Centrálny vykurovací system
 • Závesné sanitárne zariadenie od spoločnosti Geberit
 • Klimatizačné split jednotky
 • Osvetlenie kancelárií LED Alfa-Lighting svetlami priemernej intenzite 500 luxov

Vonkajšie plochy

 • Minimálne 28 m
 • Parkovacie miesta dostupné pre osobné a nákladné vozidlá
 • 2,0 m vysoké oplotenie areálu
 • 24 hodinová bezpečnostná služba
 • Zabezpečovací kamerový systém kontrolovaný z vrátnice
 • Osvetlenie vonkajších plôch LED svetlami Alfa-Lighting o intenzite 10 luxov
 • Retenčná nádrž

Sklad

 • Oceľovo-betónová konštrukcia s priemerným rozpätím stĺpov 24x12 m
 • Betónová konštrukcia s vysokou nosnosťou, zateplená fasáda a strecha
 • 10 m vnútorná čistá výška
 • Osvetlenie vnútorných plôch LED svetlami Alfa-Lighting o intenzite min. 200 luxov, výkonnejšie osvetlenie v oblasti nakládky/vykládky a technických miestnostiach
 • ESFR protipožiarny systém
 • Vnútorné protipožiarne hydranty
 • Nosnosť podlahy 5t/m2 , rovinatosť podľa DIN 18202. Jednovrstvová bezšpárová konštrukcia min. 2000 m2
 • Elektrické nakladacie brány, brány na priamy vjazd a protipožiarne brány od spoločnosti Hörmann
 • Nakladacie brány vo výške 1,2 m nad cestou
 • Výkon správy priamo v areáli
   

Situačný plán

FEROVOPARK ponúka 2 sklady o celkovej veľkosti 50 198 m2

Všeobecné informácie

Celková výmera pozemku - 113 423 m2
Sklad SO1 - 14 416 m2
Sklad SO2 - 35 620 m2
Celková prenajatá plocha - 50 198 m2
Zeleň – 33%
Parkovacie miesta - 470
Platné územné rozhodnutie
Platné stavebné povolenie

Služby

 • Správa dane z nehnuteľností a ich poistenia
 • Správa poistenia nehnuteľnosti
 • Údržba spoločných a prenajatých priestorov
 • Údržba trávnatých plôch
 • Čistenie spoločných plôch
 • Odvoz odpadu
 • Správa nehnuteľnosti
 • Strážna služba
 • Opravy a výmena
 • Odpratávanie snehu
 • Pracovník na mieste, alebo akékoľvek iné služby potrebné na prevádzku areálu
 • Správa a údržba inžinierskych sietí

BDR Thermea kontakt

Žiadosti o prácu

Email: ferovopark@bdrthermea.sk

 

Kontakt

Prenájom

Tel: +421 918 930 448
Email: info@ferovopark.sk

Údaje spoločnosti

Názov: FEROVOPARK, s. r.o. 
IČO: 53532058
DIČ: 2121458317
IČ DPH:  SK2121458317
Sídlo: Rakovec nad Ondavou 7, 072 03 Rakovec nad Ondavou